دکتر مهران همتی

خدمات قابل ارائه

image
  • اظهار نظر در مورد اعمال مجاز و غیر مجاز در مراکز درمانی و دندانپزشکی و مطب های خصوصی و دندانسازی تجربی بر اساس قوانین نظام پزشکی تعزیرات و قوه قضاییه

  • بررسی و تحقیق و اظهار نظر در خصوص قصورات دندانپزشکی به عنوان عضوی از کمیسیون - تعیین ارش مواردی که دیه مقرر ندارد

  • اظهار نظر در مورد بیماریهای دهان و دندان و آزمایشات پاتولوژی ، رادیولوژی و صدور گواهی سلامت و طول درمان معاینه اولیه و مجدد دهان و دندان مصدومین و مجروحین و تعیین میزان ارش ، نقص عضو و خسارت

  • شرکت در کمیسیون های تخصصی ، اظهار نظر در خصوص حفظ اسرار بیمار ، اظهار نظر در مورد ارزش مطب و سهام دندانپزشکی و قیمت گذاری تجهیزات دندانپزشکی

  • ارزیابی ابزار (وسایل) ، دارو و دستمزد و ویزیت و اعمال جراحی پزشکی و پیراپزشکی